Avfallshantering i Höganäs

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller insamling av hushållsavfall. Detta omfattar tömning av kärl med hushållsavfall -tvåfackssystem.

Vid fakturaärenden, abonnemangsfrågor, tömningsschema, nya beställningar och utebliven tömning osv
Kundservice
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tel: 042-33 75 00

Entreprenör
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200, vardagar mellan 07-16
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Tänk på att taxan är betydligt högre än ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/hoganas/