Slamtömning i Höganäs

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk, från och med 1 september 2023.

För beställning av slamtömning, fakturaärenden, abonnemangsfrågor eller ändringar
Kontakta NSR

042-400 13 40

kundservice@nsr.se


Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid
 
Ring jouren på vårt systerbolag Puls: 010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 

Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/hoganas/