Avfallshantering i Sigtuna

Ohlssons är kommunens entreprenör för insamling av hushållsavfall och förpackningsmaterial från flerfamiljshus, verksamheter och återvinningsstationer (från och med 1 januari 2024).

Vid alla frågor eller ärenden som rör avfallshanteringen i Sigtuna, vänligen kontakta:
Sigtuna Vatten & Renhållning 

Telefon: 08-409 251 01 

Email: info@sigtunavatten.se

Mer info om avfallshanteringen i Sigtuna

Om avfall och återvinning i Sigtuna

Ladda gärna ned kommunens app för att lära dig mer om avfallshanteringen. Sök på "SIVAB". 

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/sigtuna/