Dagliga lastbilstransporter, stora som små. Du väljer. 

Våra lastbilar används dagligen för olika typer av uppdrag, både åt företag och privatpersoner. Något ska transporteras från punkt A till punkt B och vi har precis rätt typ av fordon oavsett gods. För dig som är privatperson kan det handla om transport av bulkmaterial som sand, grus eller sten. Det kan också vara bortforsling av gods som inte lämpar sig att hantera i containrar. Grundkriteriet är; du har ett transportproblem, det löser vi på Ohlssons!

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/transport-kranbil/lastbilstransport/