Avfallshantering i Perstorp

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem och tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen. För tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk är det vårt systerbolag Puls som är ansvarig. 

Vid frågor gällande renhållning och slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
NÅRAB
Tel: 0435-296 50
E-post: kundservice@narab.se

För beställning av akut slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
Kontakta vårt systerbolag Puls
Tel: 010-45 00 500, vardagar mellan 07-16
E-post: slam@pulsab.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring Puls jour: 010-45 00 500
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 
Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/perstorp/