Avfallshantering i Vellinge

Ohlssons är entreprenören som ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Vellinge kommun. För tömning av diverse trekammarbrunnar och minireningsverk m.m. är det vårt systerbolag Puls som är ansvarig. 

Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, fakturaärenden, felanmälan, tömningsschema osv.
Kontakta Vellinge Direkt

040-42 50 00 

vellinge.kommun@vellinge.se 

 

Vid frågor kring slamtömning, beställning, ändring av tid, fakturaärenden, abonnemangsfrågor eller felanmälan av tjänst
Kontakta Vellinge Direkt

040-42 50 00 

vellinge.kommun@vellinge.se 

 

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring vårt systerbolag Puls jour

010-45 00 500

OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 
Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/vellinge/