Avfallshantering i Falkenberg

Vivab har det övergripande ansvaret för hämtning av hushållsavfall från hushåll och verksamheter i Falkenbergs kommun. Ohlssons är entreprenören som utför hämtningen på uppdrag av Vivab.


Vid frågor kring hushållsavfall, trädgårdsavfall, abonnemangsfrågor, fakturaärenden, felanmälan, tömningsdag kontakta:

Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB) 

Telefon: 0757-27 40 00

E-post: vivab@vivab.info

Läs mer om avfallshanteringen i Falkenbergs kommun

Om avfall och återvinning i Falkenberg

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/falkenberg/