Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige blir Puls

Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik är numera Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida.

Videoinspektion av ledningar

Med modern utrustning filmar och inspekterar vi ledningar för att hitta eventuella fel som ska åtgärdas. Olika orsaker till återkommande stopp kan med den här metoden lätt identifieras. Våra operatörer är auktoriserade rörinspektörer och har genomgått utbildning hos STVF.

Vi besiktigar/filmar även servisledningar från huvudledning i gatan in till fastigheten med vår satellitkamera, utan att behöva störa fastighetsägaren. Detta gör vi genom att docka av från huvudledningen och filma in i servisledningen. Utifrån resultatet av filmningen kan vi besluta om vilka åtgärder som måste vidtas.

En filmning kan även genomföras vid problem med råttor eller andra skadedjur.

Hör av dig så berättar vi mer:

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons.se

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/avlopp/filmning-inspektion/
Relining i Stockholm Mälardalen

Tjänster i Stockholm/Mälardalen

Läs mer