Renhållning i Vetlanda

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransport. Detta omfattar även tömning av diverse trekammarbrunnar, minireningsverk mm.
Vid frågor gällande renhållning och slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
Kretslopp Sydost 
Tel: 020-40 43 00
E-post: info@kretsloppsydost.se

Vid beställning av spoljobb-stora som små, köksavlopp, toalettstopp, rör och ledning för industri
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring: 0704-84 21 62
OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 200

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/vetlanda/