Avfallshantering i Klippan

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Detta omfattar tömning av hushållsavfall i fyrfackssystem, tömning av trädgårdsavfall i flerbostadshusen, tömning av enskilda avlopp och minireningsverk.​

Vid frågor gällande renhållning och slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
NÅRAB
Tel: 0435-296 50
E-post: kundservice@narab.se

Vid beställning av spoljobb-stora som små, köksavlopp, toalettstopp, rör och ledning för industri
Ohlssons
Tel: 010-45 00 200, vardagar mellan 07-16
E-post: info@ohlssons.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring:010-45 00 500
OBS! Tänk på att taxan är betydligt högre än ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster
Vi kan även hjälpa till med andra spoltjänster och sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet), tömning av källare vid översvämning mm. 
Kontakta oss för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/klippan/