Avfallshantering i Klippan

Ohlssons är kommunens entreprenör när det gäller renhållningstransporter. Det omfattar insamling av hushållsavfall och förpackningar i fyrfackssystem samt trädgårdsavfall från kommunens villor. Det omfattar även insamling av hushållsavfall, förpackningar och trädgårdsavfall i flerbostadshus.

Vi är även ansvariga för tömning av trekammarbrunnar och minireningsverk från och med 1 september 2023

Vid frågor gällande renhållning och slam t.ex abonnemangsfrågor, tömningsschema, felanmälan osv
NÅRAB

0435-296 50

kundservice@narab.se

Vid frågor gällande slamtömning t.ex beställning av akut slamtömning, ändring av tid eller felanmälan av tjänst
NÅRAB

0435-296 50

kundservice@narab.se

Akut slamtömning efter ordinarie arbetstid 
Ring jouren på vårt systerbolag Puls.

010-45 00 500

OBS! Jourtaxan kan variera från ordinarie taxa.

Spol- & sugtjänster - Puls 
Puls kan även hjälpa till med andra spoltjänster samt sugning av brunnar, avloppsrör (på egen fastighet) eller tömning av källare vid översvämning med mera. 

Kontakta Puls för mer information på 010-45 00 500

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/klippan/