Avfallshantering i Vara

Ohlssons är från och med 1 januari 2024 kommunens entreprenör när det gäller tömning av hushållsavfall. 

Vid frågor och andra ärenden:

Kontakta Avfall & Återvinning Skaraborg

Avfall & Återvinning Skaraborg självservice för ändring av abonnemang, felanmälan, extratömning etc. 

0500-49 81 85

info@avfallskaraborg.se


Ladda ned appen Mitt avfall Skaraborg för att se din tömningsdag och ev. driftstörningar direkt i telefonen. 

 www.avfallskaraborg.se

Aktuell information

2024-06-14: Midsommar inkörning

Under vecka 25 så kan tömning ske en dag innan ordinarie tömningsdag. Ställ ut kärlen en dag tidigare än ordinarie tömningsdag och låt kärlen stå framme tills dem är tömda.

Denna avvikande tömning kommer synas i appen.

 

2024-05-06:

Nu har vi börjat köra enligt det nya tömningsschemat. I samband med detta kan det förekomma att informationen i brevet och informationen i appen Mitt avfall Skaraborg skiljer sig åt. Om informationen inte stämmer överrens, följ informationen i appen.


2024-04-24:

Ändringar av tömningsdagar och placering av kärl
För att förbättra och effektivisera insamlingen av avfall har vi tillsammans med Avfall & Återvinning Skaraborg gjort ändringar i rutter och ändrat från baklastande bil till sidlastande bil.

De kunder som berörs av ändringarna kommer att få ett informationsbrev om detta. Breven delas ut under vecka 17. I brevet kommer det att framgå om din adress berörs av ändringarna. 

Ändringarna innebär att de flesta hushåll, framförallt villor, ska ställa sina kärl max 1,5 meter från vägen, med öppningen mot vägen och handtaget mot tomten. Se gärna A&ÅS information om sidlastning här. 

Har du frågor gällande placeringen av ditt kärl?
Använd e-tjänsten så återkommer vi med ett svar på dina frågor. 

Läs mer på Avfall & Återvinning Skaraborg

https://www.ohlssons.se/privat/tjanster/kommunala-uppdrag/vara/