Tjänster

lastbilar står parkerade i stad

Spol- och slamsugningstjänster

Ohlssons region Mitt utför de flesta tjänster inom spol- och slamsugning. 

För fastigheter innebär det avloppsspolning, hjälp vid stopp i avloppet, filmning och ledningsinspektion. Vi utför även slamsugning, högtrycksspolning och spolning av markledningar samt upptining av fastfrusna ledningar.

Tjänsterna för industrier och företag innefattar bland annat sanering, ADR-klassade transporter för farligt avfall samt tjänster för fettavskiljare och oljeavskiljare.

Läs mer
Slamsugning Tjänster

Slamtömning Järfälla

Ohlssons är Järfälla kommuns entreprenör när det kommer till hämtning av fett, pumpbart matavfall, slam och latriner. Vid jourtömning kontakta oss på 08-128 08 200.

tack för att du sorterar lastbil

Renhållning

Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro och Knivsta kommun samordnar insamlingen av hushållsavfall för att bli mer hållbara. Det är Ohlssons som har hand om renhållningen i de fyra kommunerna, som tillsammans har 115 000 invånare.

Under våren 2021 tar Ohlssons även över renhållningen i Uppsala område C. 

Läs mer
tidningar i en hög

Pressretur

Ohlssons ansvarar för tidningsinsamling på uppdrag av Pressretur i stora delar av Sverige. Avtalet omfattar insamling, lagring och sortering av ca 70 000 ton papper per år i Smålands, Hallands, Kronobergs, Jönköpings och Stockholms län.  Pressretur och Ohlssons delar visionen om ett hållbart samhälle med korrekt miljö - och avfallshantering.

pantamera lastbil

Pantamera

Med start 2021 tar Ohlssons över insamlingen av pantburkar och PET-flaskor i stor-Stockholm och Mälardalen, på uppdrag av Pantamera (Returpack AB). Vi kör redan idag panten i Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Sponsring

Sponsring

Ohlssons region Mitt är stolt sponsor av Skånela IF Handboll. Föreningen är Sigtuna kommuns största och en av de stora handbollsföreningarna i Sverige. 

Vi hjälper dig i region Mitt

regionchef ohlssons ab

REGIONCHEF MITT

försäljningschef ohlssons ab

FÖRSÄLJNINGSCHEF

säljare för ohlssons ab

SÄLJARE