Miljöskåp och ADR-klassad transport

Farligt avfall kräver speciell utrustning för hantering på ett miljömässigt sätt. I denna hantering kan du till exempel använda våra miljöskåp. Skåpen används för säker förvaring av olja, kemikalier, syror och vätskor. De är brandisolerade och låsbara samt inredda med lådsystem för sortering och insamling av annat miljöfarligt avfall som t ex lysrör, olika vätskor och batterier. Miljöskåpen kan inredas enligt dina specifika önskemål och finns i olika storlekar.

Med våra ADR-klassade bilar och släp kan vi transportera olika farliga ämnen, så som material som har blivit restprodukt eller gått fel i en kemisk process. 

Välkommen att kontakta oss för en lösning som passar din verksamhet. 

utrustning för farligt avfall

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/farligt-avfall/utrustning/