Flexibel leverans av material

Vi levererar grus, jord, barkflis och dekorsten för olika användningsområden. Detta kan levereras med våra kranbilar i storsäck som är idealiska för material, var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Kranbilarna har dessutom en bra räckvidd och når ca 15 - 25 meter vilket innebär att man kan hysa dessa säckar en bra bit från gatan/lokalen.

Bärlager 0/45

Bärlager 0/32

Krossgrus 0/18

Stenmjöl 0/2

Stenmjöl 0/8

Stenmjöl 0/45

Makadam 0/2

Makadam 4/8

Makadam 8/11

Makadam 8/16

Makadam 16/32

Svart diabas 8/16

Harpad grus 0/8

Murgrus 0/4

Dansk sjösten 16/32

Dansk sjösten 32/64

Harpad matjord

Planteringsjord

Täckbark

Toppdress

Kompostjord