Flexibel leverans av material

Vi levererar grus, jord, barkflis och dekorsten för olika användningsområden. Detta kan levereras med våra kranbilar i storsäck som är idealiska för material, var och en med 1m3 volym eller i lösvikt. Kranbilarna har dessutom en bra räckvidd och når ca 15 - 25 meter vilket innebär att man kan hysa dessa säckar en bra bit från gatan/lokalen.

BÄRLAGER 0/18

 

Bärlager 0/32

 

Bärlager 0/45

 

Stenmjöl 0/2

 

Stenmjöl 0/4

 

Stenmjöl 0/8

 

Makadam 2/4

Makadam 2/4

 

Makadam 4/8

Makadam 4/8

 

Makadam 8/11

 

Makadam 8/16

 

Makadam 16/32

 

Svart diabas 8/16

 

Harpad grus 0/8

 

Dansk sjösten 16/32

 

Dansk sjösten 32/64

 

Harpad matjord

 

Planteringsjord

 

BARKFLIS

 

Toppdress

 

Kompostjord