Alla verksamheter behöver ett väl fungerande rör- och ledningsnät

Vår avdelning för Spol- och rörteknik är verksam i hela södra Sverige samt Stockholm och Mälardalen. Vi hanterar i stort sett allt som rör avlopps- och ledningsnätet och tjänsterna är både av underhålls- och förebyggande karaktär. Vid akut stopp i avloppet erbjuder Ohlssons Avloppsjour med service dygnet runt, året runt.

Tjänster inom detta segment:

  • Drift- och underhållsplanering
  • Ledningsinspektion och filmning
  • Ledningsspolning
  • Slamsugning
  • Fräsning och rotskärning av ledningar
  • Relining, infodring av rör
  • Torr- och grävsugning
  • Inspektionsuppdrag
  • Besiktning av olje- och fettavskiljare
  • Akut avloppsjour dygnet runt