Alla verksamheter behöver ett väl fungerande rör- och ledningsnät

Vår avdelning för Spol- och rörteknik/VVS är Skånes största och hanterar i stort sett allt som rör avlopps och ledningsnätet. Tjänsterna är både av underhålls-/förebyggande karaktär och rent akuta med Ohlssons Avloppsjour med dygnet runt service, året runt. Tjänster inom detta segment:

  • Drift- och underhållsplanering
  • Ledningsinspektion och filmning
  • Ledningsspolning
  • Slamsugning
  • Fräsning och rotskärning av ledningar
  • Relining, infodring av rör
  • Torr- och grävsugning
  • Cisternkontroll och inspektionsuppdrag
  • Besiktning av olje- och fettavskiljare
  • Fräsning och rotskärning av ledningar