Parkeringsplats För Ohlssons Lastbilar

Pressretur - nu kör vi!

Den 1 april rullar vi igång insamlingen av tidningar i Hallands, Kronobergs, Jönköpings och Stockholms län på uppdrag av Pressretur.

Avtalet omfattar insamling, lagring och sortering av ca 70 000 ton papper per år i Hallands, Kronobergs, Jönköpings och Stockholms län. Pressretur och Ohlssons delar visionen om ett hållbart samhälle med korrekt miljö - och avfallshantering. Det nya avtalet är ännu ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.

Visste du att en återvunnen tidning sparar energi som motsvarar bryggning av 38 kaffekoppar? Det är en av många anledningar till att vi är stolta över att få köra på uppdrag av Pressretur.

Om Pressretur AB

Pressretur AB ägs av Holmen, SCA och Stora Enso. Den icke vinstdrivande verksamheten finansieras av pappersproducenterna och är ett samarbete för återvinning som bestämmer hur returpapper ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.