Ohlssons AB Tömmer Fyrfackskärl I Landskrona Och Svalöv

Ohlssons i nya renhållningsuppdrag i Lomma, Svedala och Kävlinge

De nya renhållningsuppdragen avser förlängt uppdrag i Lomma och Svedala kommuner samt nytt uppdrag i Kävlinge.

Nyligen fastställdes det att Ohlssons får förnyat förtroende inom insamling av hushållsavfall i Lomma och Svedala kommuner. De vunna upphandlingarna som båda är på sju år, med möjliga förlängningar på ytterligare två år, visar på den långsiktiga kvalitet och kontinuitet som präglar Ohlssons arbete. Uppdragen påbörjas med en månads mellanrum under mars respektive april 2026.

”Det är glädjande att vi vunnit dessa upphandlingar, som är ännu ett bevis på vårt dedikerade och målmedvetna arbete inom miljö och återvinning. Att vi får förnyat förtroende i Lomma och Svedala kommuner visar på ett väl genomfört arbete och ett bra samarbete med vår uppdragsgivare, något vi alltid strävar efter och värdesätter stort.”, säger Simon Skoglund, renhållningschef region syd på Ohlssons AB.

Därutöver får Ohlssons förtroendet att ansvara för insamlingen av Kävlinge kommuns hushållsavfall med uppstart i maj 2026. Uppdragslängden är även här på sju år med en option om en möjlig förlängning på ytterligare två år. I Kävlinge kommer Ohlssons även att byta ut existerande kärl till fyrfackskärl, vilket bolaget har en lång och dokumenterad erfarenhet av.

”Vi välkomnar även Kävlinge kommun som ny uppdragsgivare och är tacksamma över att vi fått förtroendet att ansvara för renhållningsentreprenaden, som vi ska göra allt för att förvalta på bästa sätt.”, säger Simon Skoglund.  

Utöver insamlingen av hushållsavfall i fyrfackskärl, kommer Ohlssons i dessa kommunuppdrag även att ansvara för insamling av trädgårdsavfall samt tömning av containrar och underjordsbehållare.

I linje med Ohlssons och uppdragsgivarnas stora miljö- och hållbarhetsfokus kommer fordonen i uppdragen att drivas med det förnybara och fossilfria drivmedlet HVO. Vidare är 91% av Ohlssons fordonsflotta klassad enligt senaste miljöklass, Euro VI, och 98% av fordonen mäter körbeteende för att bolaget ska kunna minska sina koldioxidutsläpp från transporter ytterligare.