Niclas Ericzson

Nytt renhållningsuppdrag i Laholm

Nu står det klart att Ohlssons vinner den nya upphandlingen om insamling av hushållsavfall i Laholms kommun som startar hösten 2025.

"Vi har ansvarat för insamlingen av hushållsavfall i Laholm sedan 2018, där samarbetet med såväl uppdragsgivaren som invånarna har varit gott. Därför är det glädjande att vi även tog hem den nya upphandlingen och därmed kan fortsätta vår verksamhet här.", säger Niclas Ericzon, regionchef Mitt på Ohlssons AB.

 

Förutom insamling av hushållsavfall i fyrfackskärl ingår insamling av förpackningar från flerfamiljshus samt insamling av trädgårdsavfall. Uppdraget startar 2025-10-01 och avser fyra år med möjlighet till tre års förlängning.