Christer Ohlsson Landskrona Miljöforum3

Energi- och klimatavtal med Landskrona Stad undertecknat

Nyligen undertecknade Ohlssons Landskrona Stads energi- och klimatavtal för företag i Landskrona.

Med avtalet ställer sig Ohlssons bakom Landskrona Stads önskan om att säkerställa att energi- och klimatarbetet fortsättningsvis sätts högt på agendan samt möjliggöra ökat samarbete och kunskapsutbyte mellan stadens privata och offentliga aktörer.

- Avtalet går i linje med vår vision om ett minskat klimatavtryck och en hållbar energiomställning. Det är glädjande att Landskrona Stad prioriterar frågan, säger Christer Ohlsson, vd på Ohlssons Invest AB

Under tisdagens företagarträff tillsammans med Landskrona Stad och Landskrona Miljöforum berättade Christer Ohlsson om Ohlssons åtaganden för att minska klimatavtrycket, där investeringar i mer hållbara transporter är en viktig framgångsfaktor.