Ohlssons AB Tömmer Fyrfackskärl I Landskrona Och Svalöv

Nu blir det enklare att sortera sitt avfall i Landskrona och Svalöv

LSR Landskrona - Svalövs Renhållnings AB tar ett stort steg mot en mer hållbar avfallshantering i nära samarbete med Ohlssons AB. Den 1 mars görs de första tömningarna av de nya 4-fackskärlen som möjliggör en enklare och mer effektiv återvinningsprocess för invånarna.

För att möta nya regler om förpackningsavfall, öka återvinningsgraden och samtidigt underlätta för invånarna att sortera rätt har LSR infört fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar. Lösningen innefattar 4-fackskärl som placerats intill småhusens befintliga kärl för mat- och restavfall. Med det nya 4-fackskärlet blir det möjligt att sortera förpackningar av plast, papper, metall och tidningar nära hemmet, vilket innebär en mer bekväm och effektiv återvinningsprocess för invånarna.

Simon Skoglund, renhållningschef region Syd på Ohlssons, uttrycker företagets glädje och förväntan inför starten:

– Vi är glada och förväntansfulla över att starta insamlingen. Vi har sedan många år tillbaka ett bra samarbete med LSR och vår erfarenhet av 4-fackstömning från ett 20-tal andra kommuner gör oss väl rustade för detta uppdrag.

Fastighetsnära insamling av förpackningar är ett steg mot ett mer cirkulärt samhälle där avfall ses som en värdefull resurs. Enligt Avfall Sverige har erfarenheter från andra kommuner som har infört fastighetsnära insamling visat att återvinningsgraden kan öka upp till 50%. Genom fastighetsnära insamling ökar möjligheten att fler förpackningar sorteras korrekt samtidigt som avfallsmängderna som går till förbränning minskar, vilket har en positiv inverkan på miljön.

– Genom att utveckla den fastighetsnära insamlingen gör vi det ännu enklare för våra kunder att göra rätt eller med andra ord sortera bättre, menar Robert Svensson, vd för LSR.


Om LSR

I Landskrona och Svalöv är det LSR Landskrona – Svalövs Renhållnings AB som ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar. Kommunalt avfall kallas det avfall som kommer från hushåll. Och det avfall från verksamheter som liknar avfall från hushåll.