Fredrik Ronny

Ohlssons vinner upphandling av slaggtransporter på uppdrag av Sysav

Varje år uppkommer det ca 130 000 ton slagg på Sysav. Nu står det klart att Ohlssons vinner uppdraget att transportera slagget till olika destinationer runtom i Skåne.

”Vi har sedan många år tillbaka haft ett bra samarbete med Sysav. Därför var det självklart för oss att lämna anbud på den här upphandlingen”, säger Ronny Thelin, KAM på Ohlssons AB.

Uppdraget är en viktig del i ett mer cirkulärt arbete med återanvändning i fokus, något som både Sysav och Ohlssons strävar efter.

”Slaggtransporterna är en viktig del i den cirkulära ekonomin, då slagget exempelvis kan användas som fyllnadsmassa vid anläggning av nya vägar. Alla transporter genomförs även med fossilfritt bränsle.”, säger Fredrik Andersson, transportledare på Ohlssons AB.

Avtalet är skrivet på ett år med möjlighet till tre års förlängning.

 

Om Sysav

Sysav står för Sydskånes Avfallsaktiebolag och verkar genom att ta emot, behandla och återvinna hushålls- och industriavfall. Med visionen om ett cirkulärt samhälle och en hållbar produktion och konsumtion arbetar Sysav aktivt för att minimera det avfall som uppkommer.

Ohlssons har sedan många år samarbetat med Sysav och utför idag bland annat transporter och entreprenadarbete på de olika anläggningarna runtom i södra Skåne.