Ohlssons I Nytt Ramavtal (1)

Ohlssons tecknar ramavtal med Sigtuna kommun

Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten & Renhållning har valt att samarbeta med Ohlssons AB för att säkerställa fungerande självfallsledningar från och med årsskiftet.

Ohlssons AB tecknar ett ramavtal med Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten & Renhållning. Avtalet omfattar flera viktiga uppgifter, inklusive statuskontroll av självfallsledningar, lokalisering av stopp och löpande TV-inspektion i samband med besiktning av nylagda, renoverade eller omlagda ledningar. Dessutom ingår högtrycksspolning och slamsugning av självfallsledningar, samt rengöring av rännstens- och gatubrunnar för dagvatten i avtalet.

Lars Persson, försäljningschef i region Mitt på Ohlssons AB, kommenterar:

"Detta uppdrag passar oss utmärkt och vi är glada över att få förtroendet att samarbeta med kommunen där vårt regionkontor är beläget. Vi har sedan tidigare ett framgångsrikt samarbete med beställarna och ser fram emot att fortsätta att utveckla det i framtiden."

Avtalet träder i kraft vid årsskiftet och gäller fram till 2025-12-31, med möjlighet till en förlängning på upp till sex år.