Returpack Ronny PM

Fortsatt förtroende från Returpack i nytt avtal

Nu står det klart att Ohlssons återigen vinner insamlingen av pantförpackningar i Skåne län på uppdrag av Returpack. Det nya avtalet startar i mars 2023 och pågår i 5 år med möjlighet till två års förlängning.  

”När insamlingsuppdraget startar 2023 har vi redan haft uppdraget i 7 år. Vi är stolta över det nya förtroendet vi fått från Returpack.”, säger Ronny Thelin, KAM på Ohlssons.

Returpacks totala återvinning 2020 var 88,1 % av Sveriges sålda pantförpackningar vilket motsvarar över 2,2 miljarder burkar och flaskor. Enligt Returpack motsvarade insamlingen av pantförpackningar en total besparing på ca 180 000 ton co2e under 2020.

”Ohlssons samarbete med Returpack är oerhört viktigt för oss, inte minst ur ett hållbart perspektiv. Tack vare att fler pantar och att vi kan samla in pantförpackningarna för återvinning sparar vi energi och resurser som bidrar till en mer hållbar värld.”, säger Ronny Thelin, KAM på Ohlssons.