Krister Larsson Avdelningschef Relining

Ohlssons tecknar ramavtal för relining och rörinspektion med Uppsala kommun

Ohlssons AB inleder ett nytt samarbete med Uppsala kommun genom att teckna ett ramavtal för renovering av avloppsledningar med den hållbara metoden relining.

Från och med denna månad är Ohlssons AB en del av ett nytt ramavtal med Uppsala kommun. Avtalet innefattar löpande relining av avloppssystem, rörinspektion i byggnader samt rörinspektion och sondering i marken. De här tjänsterna kommer att utföras i samtliga fastigheter som ägs av förvaltningar och bolag som tillhör Uppsala kommun.

Krister Larsson, avdelningschef Relining på Ohlssons AB, ser positivt på detta ramavtal:

"Vi är verkligen glada och stolta över att ha säkrat det här omfattande ramavtalet med Uppsala kommun. Våra röda bilar har samlat in hushållsavfall i kommunen sedan 2021. Nu ser vi framemot att utöka vår närvaro med våra tjänster för att främja långsiktigt hållbara VA-nät."

Avtalet trädde i kraft 2023-10-01 och gäller ett år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning, ett år i taget.