Stockholms Hamnar 2021 1

Ohlssons i nytt avtal med Stockholms Hamnar

Ohlssons verksamhet i region Mitt har tecknat avtal med Stockholms Hamnar angående tömning av sludge och skrubbvatten från fartyg.

I uppdraget ingår även slamtömning och högtrycksspolning av oljeavskiljare, dagvattenbrunnar, tvättrännor och pumpgropar, inklusive transport till behandlingsanläggningar för rening och återvinning av restprodukterna.

Lars Persson, avdelningschef för Ohlssons i region Mitt

”Det här är ett prestigefyllt uppdrag som vi är stolta över att ha vunnit. Vi ser till att tömningen sker på ett miljömässigt korrekt sätt så att inte de farliga ämnena når våra vattendrag.”, säger Lars Persson, avdelningschef för Ohlssons i region mitt.

Avtalet gäller i Storstockholm till och med år 2023, med möjlighet till förlängning på sex år.

 

OM STOCKHOLMS HAMN AB

Stockholms Hamn AB ägs av Stockholms Stadshus AB. De arbetar aktivt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart och är ISO-certifierade i både kvalitet och miljö.

OM OHLSSONS I REGION MITT 

Ohlssons i region Mitt har sin utgångspunkt i Märsta men har även ett lokalt kontor i Uppsala.

Tjänsteutbudet är inriktat på kommunala renhållningsuppdrag avseende insamling av hushållsavfall (Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro, Knivsta och Uppsala område C), spol- och slamsugningstjänster samt uppdrag för både Pressretur och Returpack.