Fair Transport

Ohlssons hållbarhetscertifierade av Fair Transport

Fair Transport är ett hållbarhetscertifikat som säkerställer en hög nivå på de anslutna bolagens klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Nu är Ohlssons certifierade.

I takt med den ökade efterfrågan på transporter ökar också kraven på hållbarhetsarbetet hos transportföretagen, som är en väsentlig del i klimatomställningen.

Enligt en undersökning från 2021 som utförts av Novus på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag ser drygt 80 % av svenskarna åkeribranschen som en viktig samhällsfunktion. Samtidigt anser många att branschen behöver ta ett ökat ansvar för sin miljöpåverkan – något som den nya Fair Transport-certifieringen uppmanar till.

”Hållbarhet är en stor del av vår affärsidé och vi har sedan länge uppfyllt kraven som ställs av Fair Transport. I samband med att kraven på att verifiera sitt hållbarhetsarbete ökar, samt att Fair Transport blev Sveriges första hållbarhetscertifiering för godstransporter under 2021, kände vi att det var dags att ansluta oss.”, säger Anders Dyson, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Ohlssons AB.

Fair Transport är ett viktigt stöd i svensk åkerinäring och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i branschen. Den verksamhetsdata som ständigt rapporteras in av medlemsföretagen genomgår en oberoende granskning för att säkerställa att de högt ställda hållbarhetskraven uppfylls.

”Ohlssons är sedan många år tillbaka ISO-certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Certifieringen i Fair Transport är en naturlig fortsättning på det hållbarhetsarbetet, men vi nöjer oss givetvis inte där – utan kommer att arbeta ännu hårdare för mer hållbara transporter framöver.”, konstaterar Anders.

 

OM FAIR TRANSPORT

Fair Transport grundades av Sveriges Åkeriföretag med syftet att belysa de åkerier som arbetar ansvarstagande och hållbart. Under 2021 utvecklades Fair Transport till att bli Sveriges första hållbarhetscertifiering för godstransporter på väg. Samma år anslöt bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen sig till Fair Transport.