Skaraborg

Ohlssons bryter ny mark i Skaraborg - vinner renhållningsuppdrag i sex kommuner

Nu står det klart att Ohlssons vunnit uppdraget för insamling av hushållsavfall och latrin i västra Skaraborg med drygt 90 000 invånare.

Kommunerna som ingår i upphandlingen är Falköping, Vara, Skara, Götene, Essunga och Grästorp.

”Vi är glada över att ha fått förtroendet att sköta insamlingen i de sex kommunerna i västra Skaraborg. Det är ett viktigt steg i vår expansion i Västra Götaland och vi ser fram emot ett bra samarbete med såväl invånare som beställare.”, säger Mikael Blomqvist, renhållningschef, Ohlssons AB. 

Uppdraget startar den 1 mars 2023 i Falköping och Skara och den 1 januari 2024 i Essunga, Grästorp, Götene och Vara. Avtalet pågår fram till 2029, med möjlighet till två års förlängning.

Ohlssons har idag renhållningsuppdrag i ett 30-tal kommuner i Skåne, Halland, Jönköping, Stockholm och Uppsala län. Uppdraget i västra Skaraborg blir det första steget i Ohlssons ökade närvaro i Västra Götaland.