Lars Persson, Försäljningschef 1200X628 (1)

Nytt slamuppdrag i Nacka utökar närvaron i Mälardalen ytterligare

På uppdrag av Nacka vatten och avfall har Ohlssons vunnit ett nytt ramavtal angående slamsugning av ledningsnätet i Nacka kommun.

Avtalet innefattar förutom slamsugning även spolning av ledningsnätet, pumpstationer och andra anläggningar inom kommunen. Det avser både planerade och akuta ärenden samt säsongsarbeten i form av t.ex. rensning av dagvattenbrunnar.

”I den här upphandlingen ställdes det höga krav på såväl kvalitet och erfarenhet som hållbarhet och långsiktighet. Därför är vi extra glada över att vi kammade hem uppdraget. Tillsammans med Nacka vatten och avfall ser vi fram emot att säkerställa en hållbar livsmiljö för de som verkar i Nacka kommun.”, säger Lars Persson, försäljningschef på Ohlssons i region mitt.

Uppdraget startar den 1 februari 2023.

 

Om Nacka vatten och avfall

Nacka vatten och avfall arbetar med avfall, återvinning, vatten och avlopp i Nacka kommun. Målet är att skapa goda och hållbara livsmiljöer för de som besöker, lever och verkar i kommunen. Invånarantalet i Nacka uppmättes i december 2022 till drygt 109 000 personer.