Mikael Blomqvist På Ohlssons

Nytt renhållningsuppdrag med fyrfackskärl i Uppsala

På uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall står det nu klart att det blir Ohlssons som tar över insamlingen av hushållsavfall i Uppsala kommun från och med 2025.

Tidigare har renhållningsverksamheten i Uppsala varit uppdelad i tre områden, där Ohlssons varit ansvarig entreprenör i ett av dem sedan 2021. Efter en ny upphandling blir det Ohlssons som tar över samtliga områden när det kommer till insamling av hushållsavfall från småhus.  

I samband med att Ohlssons tar över det nya renhållningsuppdraget väljer Uppsala Vatten och Avfall att gå över till fyrfackskärl för samtliga hushåll i kommunen. Övergången till fyrfackskärl är en del av att ansvaret för insamling av förpackningsavfall läggs på kommunerna 2024.

Uppsala Vatten och Avfalls visioner och mål med koppling till uppdraget understryker bland annat vikten av en god arbetsmiljö, minskad klimatpåverkan och nöjda invånare.

”Det här uppdraget passar oss utmärkt av flera skäl: vi har lång erfarenhet av insamling av hushållsavfall i fyrfackskärl, vi har redan en etablerad verksamhet i Uppsala och vi har värderingar som går i linje med de som Uppsala Vatten och Avfall har. Vi är förväntansfulla inför uppdraget och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med såväl beställare som invånare.”, säger Mikael Blomqvist, renhållningschef på Ohlssons AB.

Uppdraget kommer primärt att innebära hämtning av mat- och restavfall samt förpackningar och returpapper från drygt 26 000 hushåll i Uppsala kommun. Samtliga fordon i uppdraget ska drivas fossilfritt på biogas. Avtalet beräknas pågå mellan 2025-03-03 och 2031-03-02, med möjlighet till maximalt två års förlängning.

Om Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala Vatten och Avfall är en del av Uppsala kommunkoncern som ansvarar för VA och avfallshantering till kommunens hushåll och företag. Tjänsterna ska utföras med kvalitet, pålitlighet och hushållande med resurser.

Uppsala kommun är Sveriges fjärde största kommun med sina ca 242 000 invånare. Kommunen är i en expansiv fas och beräknas växa mer under kommande år.

Om Ohlssons

Ohlssons bedriver idag insamling av hushållsavfall i ett 30-tal kommuner runtom i Sverige, men erbjuder även tjänster inom entreprenad, transport och återvinning för företag och industri. Bland uppdragen i Mälardalen ingår insamling av hushållsavfall från fyrfackskärl i Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro och Knivsta. I Mälardalen hjälper företaget även kommuner och fastighetsägare med VA-relaterade tjänster, t.ex. spolning, ledningsinspektion och relining.