renhållningsuppdrag i uppsala

Nytt renhållningsuppdrag i Uppsala

Uppsala Vatten och Avfall AB har utsett oss som vinnare av en ny renhållningsupphandling.

Det nya uppdraget innebär inhämtning av hushållsavfall i område C i Uppsala kommun.

"Det ska bli spännande att få börja samarbeta med Uppsala och vi ser stora synergieffekter med detta, då vi jobbar med fyra angränsande kommuner", säger Joakim Borneus, affärsområdeschef inom renhållning på Ohlssons AB.

Avtalet startar 2021 och pågår under minst tre år, med möjlighet till förlängning.