brinnande vedträ

Ny förbränningsskatt från den 1 april 2020

Riksdagen har beslutat om en ny skatt på avfall som förbränns. Skatten gäller från och med den 1 april 2020.

Skatten är en del av den gröna skatteväxlingen som görs för att Sverige ska nå klimatmålen och är ett styrmedel som gynnar återvinning samt för att få avfallsproducenten att sortera och återvinna mer, vilket medför minskade klimatutsläpp.

Den nya skatten gäller från den 1 april 2020. Den kommer år 2020 att tas ut med 75 kr per ton avfall som förbränns. 2021 blir skattesatsen 100 kr per ton, och 2022 blir skattesatsen 125 kr per ton.

För avfall mottaget från och med 1 april 2020 kommer ett pristillägg motsvarande beslutad skattesats tas ut.

För mer information, se finansdepartementets pressmeddelande

Avfallsförbränningsskatten berör även avfall där delar av avfallet går till förbränning till exempel brännbart, blandat, osorterat och ej brännbart avfall.