nytt fett och slamavtal i järfälla kommun

Nytt fett- och slamavtal i Järfälla kommun

Nu står det klart att Ohlssons vinner Järfälla kommuns upphandling avseende avfallshämtning av fett, pumpbart matavfall, slam och latriner.

Uppdraget stärker Ohlssons närvaro i region Mitt ytterligare, där flera liknande uppdrag redan är igång, bland annat i grannkommunen Sundbyberg.

”Eftersom Järfälla ligger i anslutning till andra kommuner som vi idag är verksamma i kan vi samköra och uppnå synergieffekter både miljö- och verksamhetsmässigt.”, säger Lars Persson, försäljningschef för Ohlssons i Region Mitt.

Ohlssons ansvarar sedan tidigare för tömning av fettavskiljare i Knivsta Kommun samt åt Stockholm Vatten och Avfall i område 7. Företaget sköter även hushållsinsamlingen i Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro och Knivsta samt från och med mars månad även Uppsala.

Att nu få möjlighet att etablera verksamheten i Järfälla ser Lars Persson som något positivt:

”Den nya entreprenaden är ett bra steg framåt i vår etablering i Stockholmsområdet. Vi ser fram emot att få samarbeta med Järfälla Kommun och dess invånare för att göra kommunen ännu mer hållbar.”, säger han.

Uppdraget gäller från och med april 2021 fram till mars 2026, med möjlighet till tre års förlängning.

 

_________________________________________________________________________________

Om Ohlssons i Region Mitt

Ohlssons i region Mitt är verksamma inom miljö, renhållning, spol- och slamsugning. Med experter från branschen utförs VA-tjänster för fastigheter, industrier och företag. Bland de kommunala uppdragen ingår bland annat slamentreprenad i Sundbyberg samt tömning av fettavskiljare åt Knivsta Kommun och Stockholm Vatten och Avfall.

Sedan hösten 2020 sköter Ohlssons renhållningsentreprenaden och insamlingen av hushållsavfall i kommunerna Sigtuna, Håbo, Upplands-Bro och Knivsta samt från och med mars 2021 Uppsala.

Ohlssons ansvarar även för tidningsinsamling på uppdrag av Pressretur i stora delar av Sverige. Med start sommaren 2021 utökar Ohlssons uppdraget med Pantamera genom att ta över insamlingen av pantburkar och PET-flaskor i Stockholms län.

Läs mer om Ohlssons i region Mitt här.