DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

Vill du också sänka ditt klimatavtryck? 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

Intresset för en mer hållbar produktion har ökat kraftigt de senaste åren. De flesta vet att en hållbar omställning är nödvändig, men har ibland svårt att komma vidare.

Det finns många faktorer som påverkar produktionen ur ett hållbart perspektiv. Processer, materialval och transporter är några saker. Men vad många glömmer bort är hanteringen av avfall. Den är ofta en stor och viktig aspekt att ha i åtanke för att minska sitt klimatavtryck.

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet.

Modell: Hållbar rådgivning hos Ohlssons

Utmaningen 

Spill uppkommer nästan alltid i produktionen – hur kan det tillvaratas? Hur kan vi återvinna så mycket som möjligt av det spill och avfall som uppkommer och låta det gå tillbaka in i kretsloppet? Hur kan vi optimera avfallsflödet för att minska klimatavtrycket?

Det var några av frågorna som vi började med att ställa under vår första hållbarhetsrådgivning hos kunden. Rådgivningen utfördes av Ohlssons representanter, med visionen om att låta spill- och avfallshanteringen bidra till ett minskat klimatavtryck.

Kundens nuvarande spill- och avfallsflöde analyserades och en mängd åtgärder gjordes. Tidigt i processen kunde vi se ett positivt resultat – antalet transporter minskades, fraktioner lyftes i avfallstrappan och produktionsflödet optimerades. Kundens klimatavtryck minskade markant.

Minskat antal transporter sänkte koldioxidutsläppen 

Ohlssons

Genom att se över avfallsflödet i förhållande till kundens nuvarande tömningar kunde vi snabbt hitta sätt att minska antalet transporter.

Det gjordes bland annat genom att komprimera avfallet i en balpress så att mer avfall kunde slängas innan en tömning behövde göras. Det gjordes också genom ruttoptimering på kundens anläggning.

Färre transporter bidrar inte bara till minskade koldioxidutsläpp, utan även till en mindre trafikerad anläggning och därmed en säkrare arbetsplats.

Fraktioner lyftes i avfallstrappan 

Avfallstrappan är en del av den svenska miljöbalken och grundar sig även på ett EU-direktiv. Den hjälper oss att minska vårt klimatavtryck genom att uppmana till att ta hand om avfallet på ett mer klimateffektivt sätt.

Flera av kundens avfallsfraktioner kunde efter hållbarhetsrådgivningen lyftas upp i avfallstrappan tack vare att kunden fick inblick i vad en ren avfallsfraktion innebär och verktyg för att sortera mer noggrant.

Avfallstrappan är ett sätt för oss att visualisera avfallets väg, med målet att klättra högre upp i trappan för att minska sitt klimatavtryck. Ju renare en fraktion är, desto enklare är den att återvinna. På så sätt har vi kunnat lyfta olika fraktioner i avfallstrappan.

Optimerat produktionsflöde gav ökad säkerhet och mer tid

Med fokus på att optimera spill- och avfall sågs produktionsflödet över. Här är det viktigt att identifiera vart i produktionslinjen som spill och avfall uppkommer, för att undvika att lägga onödig kraft och tid på den interna logistiken.

Allt för många företag och industrier samlar upp avfall i produktionen och flyttar behållare fram och tillbaka innan de till sist placeras på ett ställe för upphämtning. Det tar både tid och energi från verksamheten.

Ohlssons grundregel när det kommer till ett optimerat produktionsflöde är därför att spillet som uppkommer i produktionen ska placeras i en anpassad behållartyp direkt, eller med så få mellanlandningar som möjligt.

Vilken behållare som lämpar sig bäst beror på verksamhetens unika utformning. Ibland passar ett 370 liters plastkärl med hjul och ibland passar en tippcontainer – det beror dels på produktionsflödet och dels på de behållare som avfallet ska samlas i, vilket oftast är en container eller komprimator. Det är dock viktigt att tänka på arbetsmiljön även när behållaren ska tippas i t.ex. komprimatorn.

Ohlssons kärlvändare hjälper ditt företag att återvinna utan att behöva göra tunga lyft

Har verksamheten kärl som körs från produktionsflödet till komprimatorn kan det vara en god idé att installera en kärlvändare, som gör att kärlet töms automatiskt i komprimatorn utan att medarbetarna behöver göra tunga lyft. Under hållbarhetsrådgivningen med Ohlssons går man bland annat igenom lämpliga behållare i såväl produktionsflödet som utanför anläggningen.

Tack vare den nya hanteringen av spill och avfall blev flödet hos kunden mer optimerat och frigjorde tid. Produktionspersonalen kunde nu få tid över till det som annars inte hanns med, och det fanns till och med möjlighet att öka produktionstakten. Dessutom ledde det optimerade produktionsflödet till bättre förutsättningar för medarbetarna, som nu hade tid att vara mer noggranna och att prioritera sin egen ergonomi och säkerhet.

Resultatet - minskat klimatavtryck och bättre ekonomi

Ohlssons hållbarhetsrådgivning innebar en stor, positiv förändring för kunden. De tre initiativen som hållbarhetsrådgivningen mynnade ut i bidrog tillsammans till ett minskat klimatavtryck, ett optimerat produktionsflöde, en säkrare verksamhet och en bättre ekonomi för kunden.

Vill du också påverka ditt klimatavtryck när det kommer till spill- och avfallsflöde? Välkommen att kontakta en kostnadsfri avfallsrådgivning med fokus på hållbarhet! 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

 

hållbart företag

SÅ KAN DITT FÖRETAG BLI MER HÅLLBART

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?

fyrafackskärl lifehacks

3 LIFEHACKS FÖR DIG SOM HAR FYRFACKSKÄRL

Allt fler kommuner inför fyrfackskärl, vilket är bra för både miljön och för dig. Här kommer våra bästa tips för dig som har fyrfackskärl!

Därför ska du återvinna

Därför ska du återvinna

Visste du att det tar 450 år för plast att brytas ned av naturen? Och efter så många år återstår det fortfarande skadliga mikrobitar av plasten. I den här artikeln får du svar på varför du ska återvinna.

Maxie

Möt Maxie Apel, HR- och löneadministratör

Maxie berättar om sin resa på Ohlssons och det bästa med att arbeta som HR-och löneadministratör.

Samra Bekan

Möt Samra Bekan, uthyrningsansvarig

Samra berättar om sin resa på Ohlssons - från receptionist till uthyrningsansvarig.