DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

Vill du också sänka ditt klimatavtryck? 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

Intresset för en mer hållbar produktion har ökat kraftigt de senaste åren. De flesta vet att en hållbar omställning är nödvändig, men har ibland svårt att komma vidare.

Det finns många faktorer som påverkar produktionen ur ett hållbart perspektiv. Processer, materialval och transporter är några saker. Men vad många glömmer bort är hanteringen av avfall. Den är ofta en stor och viktig aspekt att ha i åtanke för att minska sitt klimatavtryck.

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet.

Modell: Hållbar rådgivning hos Ohlssons

Utmaningen 

Spill uppkommer nästan alltid i produktionen – hur kan det tillvaratas? Hur kan vi återvinna så mycket som möjligt av det spill och avfall som uppkommer och låta det gå tillbaka in i kretsloppet? Hur kan vi optimera avfallsflödet för att minska klimatavtrycket?

Det var några av frågorna som vi började med att ställa under vår första hållbarhetsrådgivning hos kunden. Rådgivningen utfördes av Ohlssons representanter, med visionen om att låta spill- och avfallshanteringen bidra till ett minskat klimatavtryck.

Kundens nuvarande spill- och avfallsflöde analyserades och en mängd åtgärder gjordes. Tidigt i processen kunde vi se ett positivt resultat – antalet transporter minskades, fraktioner lyftes i avfallstrappan och produktionsflödet optimerades. Kundens klimatavtryck minskade markant.

Minskat antal transporter sänkte koldioxidutsläppen 

Ohlssons

Genom att se över avfallsflödet i förhållande till kundens nuvarande tömningar kunde vi snabbt hitta sätt att minska antalet transporter.

Det gjordes bland annat genom att komprimera avfallet i en balpress så att mer avfall kunde slängas innan en tömning behövde göras. Det gjordes också genom ruttoptimering på kundens anläggning.

Färre transporter bidrar inte bara till minskade koldioxidutsläpp, utan även till en mindre trafikerad anläggning och därmed en säkrare arbetsplats.

Fraktioner lyftes i avfallstrappan 

Avfallstrappan är en del av den svenska miljöbalken och grundar sig även på ett EU-direktiv. Den hjälper oss att minska vårt klimatavtryck genom att uppmana till att ta hand om avfallet på ett mer klimateffektivt sätt.

Flera av kundens avfallsfraktioner kunde efter hållbarhetsrådgivningen lyftas upp i avfallstrappan tack vare att kunden fick inblick i vad en ren avfallsfraktion innebär och verktyg för att sortera mer noggrant.

Avfallstrappan är ett sätt för oss att visualisera avfallets väg, med målet att klättra högre upp i trappan för att minska sitt klimatavtryck. Ju renare en fraktion är, desto enklare är den att återvinna. På så sätt har vi kunnat lyfta olika fraktioner i avfallstrappan.

Optimerat produktionsflöde gav ökad säkerhet och mer tid

Med fokus på att optimera spill- och avfall sågs produktionsflödet över. Här är det viktigt att identifiera vart i produktionslinjen som spill och avfall uppkommer, för att undvika att lägga onödig kraft och tid på den interna logistiken.

Allt för många företag och industrier samlar upp avfall i produktionen och flyttar behållare fram och tillbaka innan de till sist placeras på ett ställe för upphämtning. Det tar både tid och energi från verksamheten.

Ohlssons grundregel när det kommer till ett optimerat produktionsflöde är därför att spillet som uppkommer i produktionen ska placeras i en anpassad behållartyp direkt, eller med så få mellanlandningar som möjligt.

Vilken behållare som lämpar sig bäst beror på verksamhetens unika utformning. Ibland passar ett 370 liters plastkärl med hjul och ibland passar en tippcontainer – det beror dels på produktionsflödet och dels på de behållare som avfallet ska samlas i, vilket oftast är en container eller komprimator. Det är dock viktigt att tänka på arbetsmiljön även när behållaren ska tippas i t.ex. komprimatorn.

Ohlssons kärlvändare hjälper ditt företag att återvinna utan att behöva göra tunga lyft

Har verksamheten kärl som körs från produktionsflödet till komprimatorn kan det vara en god idé att installera en kärlvändare, som gör att kärlet töms automatiskt i komprimatorn utan att medarbetarna behöver göra tunga lyft. Under hållbarhetsrådgivningen med Ohlssons går man bland annat igenom lämpliga behållare i såväl produktionsflödet som utanför anläggningen.

Tack vare den nya hanteringen av spill och avfall blev flödet hos kunden mer optimerat och frigjorde tid. Produktionspersonalen kunde nu få tid över till det som annars inte hanns med, och det fanns till och med möjlighet att öka produktionstakten. Dessutom ledde det optimerade produktionsflödet till bättre förutsättningar för medarbetarna, som nu hade tid att vara mer noggranna och att prioritera sin egen ergonomi och säkerhet.

Resultatet - minskat klimatavtryck och bättre ekonomi

Ohlssons hållbarhetsrådgivning innebar en stor, positiv förändring för kunden. De tre initiativen som hållbarhetsrådgivningen mynnade ut i bidrog tillsammans till ett minskat klimatavtryck, ett optimerat produktionsflöde, en säkrare verksamhet och en bättre ekonomi för kunden.

Vill du också påverka ditt klimatavtryck när det kommer till spill- och avfallsflöde? Välkommen att kontakta en kostnadsfri avfallsrådgivning med fokus på hållbarhet! 

BOKA HÅLLBAR RÅDGIVNING IDAG

 

Benny Jeanette Jim

Därför är Osby Sveriges bästa avfallskommun 2022

Osby Kommun har av Avfall Sverige utsetts till årets avfallskommun 2022. I Osby och Östra Göinge är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållningsskyldighet. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons. I den här artikeln berättar Benny och Jeanette som sköter driften, chauffören Jim och ÖGRABs vd Per om hur man blir Sveriges bästa avfallskommun.

J 1

Möt Landskronas liftdumperdrottning Josefine

Lär känna en av #ohlssonskollegor, Josefine. Hon delar med sig av det bästa med att arbeta som liftdumperchaufför, varför hon valde att söka in på transportgymnasiet och hur det är att vara kvinna i en traditionellt mansdominerad bransch.

Sol

Energieffektiva fastigheter i Märsta

Under 2021 förvärvade Ohlssons energieffektiva fastigheter i Märsta. Fastigheterna rymmer bland annat kontor, garage och verkstäder och har solceller installerade på taken.

Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Anders Dyson

Möt Anders Dyson, KMA-ansvarig

Anders berättar om sitt brinnande intresse för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor och ålderns fördelar.

Ha Llbar Sa Kerhetshanetering La R Dig Mer

Hållbar sekretesshantering: Så undviker du att känsligt material hamnar i fel händer

Alla organisationer har olika typer av känsligt material. Det kan handla om allt från resultatrapporter och strategier till kundinformation och kreditkort. Med den ständigt aktuella GDPR-lagen gäller det dessutom att se till att dokument med personuppgifter hanteras på rätt sätt. Ta del av vår återvinningsexpert Lindas artikel där hon berättar mer om hur du kan tänka för att undvika att känsliga dokument hamnar i fel händer.

Materialtransport

KUNDCASE: OHLSSONS TAR VID DÄR HAMNEN LOSSAR AV

Hjälp med transporter till och från hamnen? Mellanlagring före eller efter fartygsfrakt? Entreprenadmaskiner för ditt uppdrag med eller utan förare? Landskrona Hamn har länge samarbetat med Ohlssons, som hjälper dig till, från och i hamnen.

Kunskapsportal Tips Så Avfallsoptimerar Du

TIPS: SÅ AVFALLSOPTIMERAR DU PÅ JOBBET

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?

hållbart företag

SÅ KAN DITT FÖRETAG BLI MER HÅLLBART

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?

Maxie

Möt Maxie Apel, HR- och löneadministratör

Maxie berättar om sin resa på Ohlssons och det bästa med att arbeta som HR-och löneadministratör.