två soptunnor i staffanstorps kommun

Vi tar över renhållningen i Staffanstorps kommun

Från och med den 1 februari 2020 tar vi över renhållningen i Staffanstorps kommun.

Tillsammans med Staffanstorps kommun kommer vi att införa fastighetsnära insamling, vilket innebär att det finns möjlighet att välja två stycken fyrfackskärl. Dessa töms sedan av våra renhållningsbilar med fyra fack, som ser till att avfallet hålls sorterat och återvinns korrekt.