En man med en grön buske i bakgrunden

Ohlssons utökar närvaron i Mälardalen med nytt slamuppdrag

Nu står det klart att Ohlssons vunnit upphandlingen avseende insamling av slam från enskilda avlopp och tömning av fettavskiljare i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

”Det gläder mig att vi nu breddar vår närvaro i Mälardalen ytterligare. I takt med att vi vinner fler uppdrag i regionen kan vi samordna våra resurser ännu mer.”, säger Robert Axelsson, renhållningschef, Ohlssons region Mitt.

Uppdragsgivaren, Vafabmiljö Kommunalförbund, tillhandahåller och utvecklar avfallstjänster för ca 340 000 invånare. Det nya uppdraget, som innefattar tömning av septiktankar, trekammarbrunnar och fettavskiljare, är en viktig del i det arbetet.

Avtalet startar den 1 januari 2024 och har möjlighet att pågå i upp till fem år.

I linje med Ohlssons tankesätt om att värna om jordens resurser kommer samtliga fordon vara klassade enligt högsta miljöklass (Euro VI) och drivas på fossilfritt bränsle.