Lars Persson, Försäljningschef Ohlssons I Region Mitt 2023

Nytt slamuppdrag utökar Ohlssons närvaro i Västmanland

Nu står det klart att Ohlssons har vunnit upphandlingen avseende insamling av slam från enskilda avlopp och tömning av fettavskiljare i Köping, Arboga och Kungsör.

Med start vid årsskiftet kommer Ohlssons att ansvara för tömning av septiktankar, trekammarbrunnar och fettavskiljare i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.

”Vi är glada över att vi stärker vår närvaro i Mälardalen ytterligare. Med detta uppdrag kan vi samordna våra resurser med tidigare vunnen upphandling i Västerås, Surahammar och Hallstahammar. Tillsammans med uppdraget avseende avloppsspolning och filmning i Fagersta och Norberg är vi nu verksamma i åtta kommuner i Västmanland.”, säger Lars Persson, försäljningschef, Ohlssons region Mitt.

Uppdragsgivaren, Vafabmiljö Kommunalförbund, tillhandahåller och utvecklar avfallstjänster för ca 340 000 invånare. Slamuppdraget i kommunerna Köping, Arboga och Kungsör är en viktig del av det arbetet.

Avtalet löper fram till 2026-12-31 med möjlighet till två års förlängning.

I linje med Ohlssons tankesätt om att värna om jordens resurser kommer samtliga fordon vara klassade enligt högsta miljöklass (Euro VI) och drivas på fossilfritt bränsle.