Nytt hållbart avtal med presstur

Nytt hållbart avtal med Pressretur AB

Vi har i dagarna skrivit ett stort avtal som avser tidningsinsamling för Pressretur AB. Avtalet omfattar insamling, lagring och sortering av ca 70 000 ton papper per år i Smålands, Hallands, Kronobergs, Jönköpings och Stockholms län.

Vi har i dagarna skrivit ett stort avtal som avser tidningsinsamling för Pressretur AB.  
Avtalet omfattar insamling, lagring och sortering av ca 70 000 ton papper per år i Smålands, Hallands, Kronobergs, Jönköpings och Stockholms län.  

- Jag känner mig stolt och hedrad över att vi har vunnit de här uppdragen. Organisationen ser med förväntan fram emot att ta sig an utmaningen, säger Christer Ohlsson, VD på Ohlssons.

Starten kommer att ske den 1 april 2020 och bygger på ett långsiktigt samarbete. Pressretur och Ohlssons delar visionen om ett hållbart samhälle med korrekt miljö - och avfallshantering. Det nya avtalet är ännu ett steg i rätt riktning mot en mer hållbar framtid.

Om Pressretur AB

Pressretur AB ägs av Holmen, SCA och Stora Enso. Den icke vinstdrivande verksamheten finansieras av pappersproducenterna och är ett samarbete för återvinning som bestämmer hur returpapper ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.