A&ÅS Ohlssons 2023

Nytt uppdrag för Avfall & Återvinning Skaraborg startar på måndag

Den 27 februari påbörjar vi vårt nya uppdrag med insamling av hushållsavfall och latrin i Skara och Falköping.

”Vi är tacksamma över att ha fått förtroendet från Avfall & Återvinning Skaraborg att utföra insamlingen av hushållsavfall och är förväntansfulla inför ett bra samarbete med invånarna i Falköping och Skara.”, säger Robert Axelsson, renhållningschef i region mitt på Ohlssons AB.

Även Mikael Thörnberg, operativ insamlingschef på Avfall & Återvinning Skaraborg, ser fram emot uppdraget:

”Nu ser vi fram emot starten och det nya samarbetet. Det har jobbats mycket från bägge parter för att vi ska få en så mjuk övergång som möjligt och att våra kunder inte ska bli drabbade av driftstörningar.”, berättar Mikael.

På grund av ruttoptimeringar för en minskad klimatpåverkan kommer några abonnenter att få ändrad tömningsdag. De abonnenter som berörs av en ändrad tömningsdag får ett brev hem i brevlådan. Resterande abonnenter behåller sin befintliga tömningsdag. 

Information om samtliga tömningsdagar och driftsinformation finns i A&ÅS app ”Mitt avfall Skaraborg”. Driftsinformation kommer även att finnas tillgänglig här och på avfallskaraborg.se.

Insamlingen av hushållsavfall är en viktig samhällsfunktion som hjälper kommunerna att bli mer hållbara. Genom att sortera avfallet korrekt kan det återvinnas och användas till nya produkter samtidigt som det sparar energi och minskar koldioxidutsläppen.

”Vi har ett stort förtroende för Ohlssons då de har gedigen erfarenhet och bra rutiner runt den här typen av uppdrag.”, avslutar Pontus Düring, förbundsdirektör på Avfall & Återvinning Skaraborg.

Ladda ned pressbilder

https://newsroom.notified.com/ohlssons-ab/presskits/28062/nytt-uppdrag-i-skaraborg

Om Avfall & Återvinning Skaraborg

Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) är ett kommunalförbund med ansvar för insamling och behandling av hushållsavfall samt information, regelskrivning och planering av hushållsavfallets omhändertagande.