Kunskapsportal Tips Så Avfallsoptimerar Du

TIPS: SÅ AVFALLSOPTIMERAR DU PÅ JOBBET

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?

 • Se över den befintliga avfallshanteringen. Slänger ni mycket i brännbart som egentligen skulle kunna materialåtervinnas? Be kollegorna att lista de saker som de ofta slänger, allt från kontorspapper till emballage, och se till att ni har möjlighet att återvinna så många fraktioner som möjligt.
   
 • Har ni en behållare på varje plats där avfall uppkommer? Sannolikheten att ett material sorteras korrekt och återvinns är störst om det kan sorteras på plats, redan när det uppkommer. Ett kärl för återvinning av kontorspapper bredvid kontorets skrivare är ett exempel på ett bra första steg. Ett annat exempel är att se till att ni kan sortera matavfall, take away-förpackningar av papper eller plast och konservburkar i lunchrummet. 
   
 •  Hur hanterar ni ert farliga avfall? Har ni rätt förvaring? Rapporterar ni till Naturvårdsverket? Korrekt hantering av farligt avfall är viktigt inte bara ur ett cirkulärt perspektiv, utan även ur ett säkerhetsmässigt perspektiv. Fråga den som är säkerhetsansvarig hos er, eller hör av dig till oss så hjälper vi till.
   
 • Hur ser pappersanvändningen ut på företaget? Tänker ni efter en extra gång innan ett dokument skrivs ut? Kan ni skicka fler fakturor elektroniskt? Finns det möjlighet att prenumerera på dagstidningarna digitalt istället för att få en papperstidning varje dag? De enkla åtgärderna är oftast mest effektiva!
   
 • Alla företag har vid något tillfälle känsligt avfall som inte får hamna i fel händer. Vad har ni för rutiner för det? En trygg och säker lösning är ett låsbart sekretesskärl.

Bonustips:

Har du stora mängder av en avfallsfraktion, till exempel flera ton wellpapp eller matrester? En komprimator hjälper till att underlätta den dagliga avfallshanteringen eftersom den har plats för mycket mer avfall än en container. Eftersom en komprimator inte behöver tömmas lika ofta som en container minskar även transporterna och därmed koldioxidutsläppen.

På Ohlssons har vi ett långsiktigt synsätt på hållbarhet och eftersträvar alltid att minska mängden avfall. Vi tror på en cirkulär ekonomi där så mycket som möjligt återanvänds eller återvinns. Ett hållbart agerande med korrekt återvinning, resurseffektivitet och ansvarstagande är vägen till långsiktig lönsamhet. Tillsammans hjälps vi åt att nå dit!

DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.

Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Ha Llbar Sa Kerhetshanetering La R Dig Mer

Hållbar sekretesshantering: Så undviker du att känsligt material hamnar i fel händer

Alla organisationer har olika typer av känsligt material. Det kan handla om allt från resultatrapporter och strategier till kundinformation och kreditkort. Med den ständigt aktuella GDPR-lagen gäller det dessutom att se till att dokument med personuppgifter hanteras på rätt sätt. Ta del av vår återvinningsexpert Lindas artikel där hon berättar mer om hur du kan tänka för att undvika att känsliga dokument hamnar i fel händer.

Materialtransport

KUNDCASE: OHLSSONS TAR VID DÄR HAMNEN LOSSAR AV

Hjälp med transporter till och från hamnen? Mellanlagring före eller efter fartygsfrakt? Entreprenadmaskiner för ditt uppdrag med eller utan förare? Landskrona Hamn har länge samarbetat med Ohlssons, som hjälper dig till, från och i hamnen.