1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.

Det viktigaste för att få en fin och välmående gräsmatta över tid är att vara noga med förarbetet. En bra jord ger gräset förutsättningar att växa. Därför är det viktigt att ta reda på vad du har för underlag idag. Är det en styv lerjord eller en lätt sandjord? Förbättra marken med bra mat- eller kompostjord, du kan också blanda upp jorden med 20-40% sand för att få en mer dränerande jord. Du bör ha runt 20 cm fin jord för att rötterna ska kunna etablera sig, jordmånen gör också att jorden inte torkar ut lika lätt under sommarmånaderna. Snåla inte med jorden och förarbetet.

Gräsrebellen tipsar - gödning vid anläggning av ny gräsmatta - Ohlssons AB

Få till en jämn yta

Sprid ut jorden jämnt där du ska anlägga gräsmatta. Får du leverans i storsäck eller kran kan föraren hjälpa dig att fördela jorden över tomten. Kratta ut och tryck till med en vält. Har du stora ytor kan du ta en lastpall och lägga upp och ner. Dra den fram och tillbaka med ett rep för att jämna ut och trycka till jorden.

Ge jorden näring

Innan du sår eller rullar ut gräs ska du ta vara på den unika möjligheten att gödsla jorden för att ge fröna och rötterna näring redan vid etablering. Välj ett miljövänligt höst- eller trädgårdsgödsel som innehåller fosfor (P) och kalium (K). Fosfor gynnar rotutvecklingen och kalium hjälper fotosyntesen och ger en bättre övervintring. Sprid ut gödningen och mylla ner den med en kratta i jorden.

Gräsrebellen tipsar - så ny gräsmatta - Ohlssons AB

Dags att så

Välj en fröblandning som passar dina behov. Fundera om gräsmattan kommer användas till sport och lek eller om det är en paradmatta du vill ha. En villablandning brukar bestå av flera olika sorters frö som kompletterar varandra bra och fungerar för de allra flesta. Glöm inte att skaka förpackningen innan du sår så att de olika sorterna blandas och sprids över hela ytan. Det går att sprida fröna för hand men för bästa resultat bör du hyra en såmaskin. Tänk på att gå i olika riktningar för att undvika att få ojämn tillväxt. När fröna väl har spridits över ytan går du med en gallervält som trycker till fröna och ser till att de får jordkontakt.

Håll jorden fuktig

På hösten behöver man inte vattna lika ofta som när man sår gräs på våren eller sommaren. Du behöver vattna om det inte regnar eller om jorden ser torr ut på ytan. Tänk på att inte vattna för mycket, då simmar gräsfröna runt. En tumregel är att vattna lite men ofta. När väl gräsmattan har etablerat sig ska du istället vattna mycket men sällan, då gynnas rötterna som letar sig ner i jorden efter vatten.

Gräsrebellen tipsar - anlägga ny gräsmatta - Ohlssons AB

Klippning och gödsling

Olika grässorter tar olika lång tid att etablera sig. En del sorter visar sig redan efter fem dagar när andra sorter kan ta upp emot 30 dagar innan man kan se några grässtrå. När gräset är ungefär sju centimeter kan du klippa första gången. Klipp på högsta inställningen för att försiktigt toppa grässtråna, klipp helst med uppsamlare. Efter första klippningen kan du också gödsla första gången med en vanlig miljövänlig gräsgödning. Gödsla med halv dos av vad som är rekommenderat på förpackningen.

Fortsätt och klipp gräsmattan ofta. Då blir den tät och fin och du håller ogräset borta. Gödsla fyra gånger under säsong från vår till sensommar och vattna vid behov.

Lycka till!

DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.

Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Ha Llbar Sa Kerhetshanetering La R Dig Mer

Hållbar sekretesshantering: Så undviker du att känsligt material hamnar i fel händer

Alla organisationer har olika typer av känsligt material. Det kan handla om allt från resultatrapporter och strategier till kundinformation och kreditkort. Med den ständigt aktuella GDPR-lagen gäller det dessutom att se till att dokument med personuppgifter hanteras på rätt sätt. Ta del av vår återvinningsexpert Lindas artikel där hon berättar mer om hur du kan tänka för att undvika att känsliga dokument hamnar i fel händer.

Materialtransport

KUNDCASE: OHLSSONS TAR VID DÄR HAMNEN LOSSAR AV

Hjälp med transporter till och från hamnen? Mellanlagring före eller efter fartygsfrakt? Entreprenadmaskiner för ditt uppdrag med eller utan förare? Landskrona Hamn har länge samarbetat med Ohlssons, som hjälper dig till, från och i hamnen.

Kunskapsportal Tips Så Avfallsoptimerar Du

TIPS: SÅ AVFALLSOPTIMERAR DU PÅ JOBBET

Hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger oss varmt om hjärtat och är en del av vår kärnverksamhet. Här delar vi med oss av några enkla tips på hur just din verksamhet kan bli mer hållbar. Hur många har du koll på?