Ohlssons Spol Och Rörteknik I Stockholm Mälardalen Filmas Av TYA

TYA lyfter Ohlssons spol- & rörteknikverksamhet som exempel

Avdelningen i Stockholm/Mälardalen lyfts i TYAs arbetsmiljöutbildningar.

Ett ständigt återkommande tema inom vår verksamhet är förbättring av arbetsmiljön. Ett bra exempel är när spol- & rörtekniksverksamheten förbättrade arbetsmiljön på en restaurang i Stockholm för smidigare tömning av en svåråtkomlig fettavskiljare. Tidigare krävdes lång slangdragning för att kunna utföra arbetet, men nu har fastighetsägaren efter dialog med oss installerat en ventil som gör att vi kan tömma avskiljaren utifrån. Dessutom har en varmvattenkran installerats så att vi slipper dra med oss fler slangar.

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, är imponerade av vårt arbetsmiljöarbete. De har under våren tagit fram ett antal utbildningar för de som arbetar i branschen, där de använt Ohlssons som exempel.

Utbildningarna visar både bra och mindre bra exempel för att förtydliga hur spolbilsförare ska arbeta så ergonomiskt som möjligt och kommer finnas tillgängliga på TYAs hemsida senare i vår. Från Ohlssons har skyddsombud Stefan Röing och spolbilsförare Martin Eriksson varit delaktiga.