Ohlssons spol & rörteknik och slamverksamhet i södra Sverige är numera Puls

Under 2020 gick Ohlssons verksamhet i södra Sverige för spol & rörteknik och slam över till Puls, som också ingår i Ohlssons-koncernen. Puls huvudkontor ligger i Staffanstorp men har verksamhet i hela södra Sverige.

Besök gärna Puls hemsida

Slamsugning i region Mitt

Ohlssons utför slamsugning av pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattenbrunnar m.m. Slamsugning genomförs med specialanpassade fordon för att möta alla behov och situationer. Vi tömmer latriner och pissoarer på olika platser, till exempel på byggarbetsplatser, festivaler, konserter eller hos företag. 

Vi använder mini-slamsugare där det är trångt och Jumbo-slamsugaren för de riktigt stora jobben. Vi har även ett flertal slamsugningssläp som används vid transporter av stora volymer upp till 35 m3. Flertalet slamsugare är dessutom ADR-klassade för att kunna suga brandfarliga och frätande vätskor. De flesta av våra slamsugare har även spolutrustning vilket är mycket användbart vid avloppsrensning och rengöringsarbeten.

Avloppsspolning i region Mitt

Ohlssons avloppsservice rycker ut för underhållande och akuta insatser. Vi spolar ledningar i bostadsrättsföreningar, större fastigheter, på industrier och företag. Underhållsspolning sker med hetvattenspolning och högtrycksspolning. Ohlssons utför även ledningsspolning i mark. 

Akut stopp i avloppet? Ohlssons avloppsservice hjälper dig. 

08-128 08 210

ohlssons.mitt@ohlssons.se

https://www.ohlssons.se/foretag/tjanster/avlopp-jour/slamsugning-och-spolning/