Vi hjälper er hela vägen, från tillstånd, dokumentation till transport

Hantering av farligt avfall är omgärdat av en uppsjö av lagar och regler som är i ständig förändring. Våra miljöexperter följer kontinuerligt denna dynamiska process av regelverk och kan därför också ta ett helhetsansvar för hanteringen av ert farliga avfall. Vår mångåriga erfarenhet och våra väl etablerade rutiner för denna typ av arbete innebär att våra kunder lugnt kan lämna över allt ansvar till oss. Vi gör detta med alla nödvändiga ackrediteringar och tillstånd i ryggen.

Miljöskåp

Vi tillhandahåller miljöskåp för förvaring av farligt avfall. Här visas några olika modeller.