Värna om den värld vi lever i

Jorden är en gåva som vi alla ska vara rädda om. Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt.

Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.

ISO-certifierade

Ohlssons är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. Det betyder att vi arbetar utifrån ett ledningssystem för ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Vi är även kvalitetssäkrade enligt ISO 9001:2008, vilket garanterar att kundens krav uppfylls genom ett strukturerat arbetssätt för kvalitetsfrågor, bara en sån sak.

 ISO 9001:2015/ ISO 14001:2015 [pdf]