En färgstark partner med ett globalt miljöansvar

Vi på Ohlssons gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt. Dessutom uppmanar vi kunder, leverantörer och samarbetspartners att ta större hänsyn till hållbarhet i sina verksamheter. 

Här är några konkreta exempel:

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck, trycksaker och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik. 
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter. 

Certifikat

Ohlssons är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt OHSAS 18001:2007. Certifieringarna avser miljö, kvalitet och arbetsmiljö där vi arbetar strukturerat för att vara ett föredöme i branschen och för våra intressenter. 

Ledningssystemet omfattar tillhandahållande av tjänster inom renhållning-, transport-, entreprenad-, recycling-, spol och rörteknikstjänster samt behandling och mellanlagring av avfall och farligt avfall.

Ladda ned certifikaten här [pdf]

En pålitlig partner

Ohlssons kreditbetyg AAA

Med ett guldsigill från UC, vilket innebär högsta kreditvärdighet, är Ohlssons en partner du kan lita på. UC bedömer vår ekonomiska status på lång sikt som mycket stabil. Vi har även tilldelats högsta kreditbetyg, AAA, enligt Bisnodes kreditvärderingssystem.