Farligtavfall Ohlssons

Farligt avfall: det behöver du veta!

Under 2020 ökade kraven på rapportering och spårbarhet av farligt avfall. Dessutom ska det farliga avfallet hanteras, förvaras och transporteras korrekt för att inte utsätta människor och miljö för fara. I den här artikeln berättar vi mer!

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall innebär att ett ämne har sådana egenskaper som gör att det är farligt - antingen för människan och/eller för miljön. Det kan t. ex. vara att det är brandfarligt, explosivt, smittförande, frätande eller giftigt.

Under 2016 uppkom det i Sverige över 2 miljoner ton farligt avfall. Exempel på farligt avfall är blybatterier, lysrör, färgburkar, elektronik, jordmassor, bygg- och rivningsavfall. Även avfallsrester från t.ex. spillolja och lösningsmedel räknas som farligt avfall.

 

Hantering och förvaring av farligt avfall

Hanteringen av farligt avfall är omgärdat av en uppsjö lagar och regler i ständig förändring. Gemensamt för allt farligt avfall är att det måste hanteras och förvaras på ett korrekt sätt för att inte äventyra säkerheten.

Tänk på att vissa ämnen inte får hanteras eller förvaras tillsammans då de kan orsaka farliga kemiska reaktioner om de skulle blandas. Det är till exempel därför som syror och baser inte bör förvaras tillsammans. Detsamma gäller för brandfarliga vätskor som inte bör förvaras med brandfarlig gas.

Ohlssons miljöskåp

Exempel på en säker förvaringslösning från Ohlssons

Det farliga avfallet bör förvaras på ett säkert ställe som är korrekt uppmärkt och brandsäkert. Det bör dessutom vara utrustat för att klara en eventuell olycka – t.ex. läckage från en eller flera behållare.

Här kan ett miljöskåp utrustat för din typ av verksamhet vara lämpligt.

Dokumentation och rapportering

Det farliga avfallet måste klassas på rätt sätt för att kunna tas omhand på ett säkert sätt, samt för att avgöra hur det ska behandlas och vilka tillstånd som krävs. Klassningen görs med hänsyn till avfallets ursprung, beståndsdelar, egenskaper och sammansättningar.

I avfallsförteckningen (bilaga till Avfallsförordningen) är farligt avfall är märkt med en asterisk (*).  Det är i avfallsförteckningen som klassningen för det farliga avfallet finns.

Alla som lämnar ifrån sig farligt avfall är skyldiga att rapportera det till Naturvårdsverket enligt den nya avfallsförordningen. Här ska bland annat avfallskod, avfallsproducent, transportör och vikt rapporteras.

Transport

Vid transport av farligt avfall är det viktigt att veta hur avfallet ska transporteras på ett säkert sätt samt vilka olika tillstånd som krävs för att få utföra transporten. Det är även vanligt att det krävs en ADR-klassning för att få transportera avfallet. Om det är farligt gods gäller särskilda regler för hur det ska emballeras och märkas upp före transport. Det är polisen som kontrollerar att dessa regler följs.

Det farliga avfallet hämtas i behållare eller så sugs farliga vätskor upp i en tankbil.

Farligt avfall

Behandling

Det farliga avfallet kan behandlas på olika sätt. Några olika exempel på behandlingsmetoder är förbränning, våtkemisk eller biologisk behandling eller deponering.

I vissa fall behöver avfallet även förbehandlas. Ett exempel på det är indunstning, som innebär att man avlägsnar vatten/lösningsmedel från ett ämne genom förångning. Det resulterar i en koncentration eller rening av ämnet. Förbehandling av farligt avfall kan även innebära demontering av farliga komponenter, t.ex. när det gäller elektronikavfall.

Rådgivning och stöd

Det kan kännas mycket att hålla koll på gällande lagar, regler och föreskrifter och samtidigt styra den dagliga verksamheten. Ohlssons är behjälpliga med rådgivning, förvaring, transport och behandling. Dessutom kan vi agera ombud till din verksamhet när det kommer till rapportering till Naturvårdsverket.

Varmt välkommen att kontakta oss för att få reda på mer om farligt avfall-hantering hur vi kan hjälpa dig!

Ohlssons 4 Facksbil 5

Tre vanliga myter om återvinning

Det finns många myter om återvinning som inte stämmer. Här är svaren på tre av de vanligaste myterna.

Jord rabatt tips

Gräsrebellen tipsar - jordförbättra rabatten

Det vi ser och njuter av i trädgården är ofta det som finns ovanför jorden och ofta glömmer vi bort det som finns nere i jorden, där rötterna lever. Vår jord har flera viktiga uppgifter, den ska bland annat vara bostad och skafferi för våra växter. Därför är det viktigt att man jordförbättrar rabatterna för att växterna ska trivas och leva länge. En bra jord innehåller jordpartiklar, vatten och luft.

Ohlssons Återvinning Quiz

SVAREN: ÅTERVINNINGSQUIZ

Glad alla hjärtans dag! Här är svaren i vårt återvinningsquiz!

Ohlssons Återvinning Quiz

ÅTERVINNINGSQUIZ

Vem uppvaktar du med din kärlek idag? ❤️ Uppvakta familjen, vännen och kollegan med en gåva som varar längre än choklad och rosor - utmana dem i vårt återvinningsquiz!

Sortering av matavfall

Det här behöver du veta om matavfall

I den här artikeln får du veta mer om matavfall och vad som är bra att tänka på när du sorterar.

Hållbar transport på landsväg

Ohlssons certifierade av Fair Transport

Ohlssons är hållbarhetscertifierade av Fair Transport. Det innebär i praktiken att vi löpande mäter, redovisar och arbetar för minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet samt goda arbetsförhållanden för våra anställda.

Man i kostym

Koncernchefen: Hållbar avfallshantering gynnar både miljö och ekonomi

Med hållbarhet som ledstjärna hjälper Ohlssons företag, industrier, kommuner och privatpersoner att bli mer hållbara. Företaget bedriver insamling av avfall i 35 kommuner runtom i Sverige och har målet inställt på att bli den ledande aktören inom renhållning. I en artikel i Dagens Industri berättar Christer Ohlsson, koncernchef, mer.

Fyrfackskärl

Återvinningsgraden av hushållsavfall ökar men stor del sorteras fel

Ny statistik från FTI visar att återvinningsgraden av hushållsförpackningar har ökat från 2020 till 2021. Svenskarna sorterar mer än någonsin, men samtidigt är många förpackningar felsorterade. I den här artikeln berättar vi mer.

Peter Johansson

Möt Peter Johansson, kranbilsförare

Peter berättar om det bästa med att jobba som kranbilsförare på Ohlssons.

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.