molnig himmel och en knuten skorsten

Avfallsförbränningsskatten ökar 1/1 2021

Från och med den 1 januari 2021 går förbränningsskatten upp med 25 kr/ton.

Regeringen vill med en skatt på förbränning av avfall få en mer hållbar hantering av avfall i Sverige. Skatten ska enligt regeringen ta oss ett steg närmre att nå klimatmålen och är ett styrmedel för att avfallsproducenter ska sortera och återvinna mer. En ökad återvinningsgrad innebär minskade klimatutsläpp.

Stegvis ökning av skatten

Förbränningsskatten ökar i tre steg. Den 1 april 2020 infördes det första steget, som innebar en skatt på 75 kr/ton. Under 2021 ökar alltså summan till 100 kr/ton och under 2022 sker en ytterligare ökning till 125 kr/ton.

Detta gäller för Ohlssons kunder

För brännbart avfall som blir mottaget från och med den 1 januari 2020 kommer ett pristillägg på ytterligare 25 kr/ton att tas ut, vilket alltså motsvarar beslutad skattesats.

Avfallsförbränningsskatten berör även avfall där delar av avfallet går till förbränning, som till exempel brännbart, blandat, osorterat och ej brännbart avfall.