Ansök om ROT-avdrag

Är du ägare till fastigheten? Då kan du ansöka om husarbete/ROT-avdrag för en del av våra tjänster.
Information angående hur du går tillväga för att ansöka om ROT-avdrag skickas automatiskt med fakturan.

 • Tänk på att meddela detta vid beställning.

Istället för att skicka in ROT-avtalet via post kan du skicka in dina uppgifter via formuläret nedan.

För mer information angående husarbete/ROT-avdrag kan du gå in på Skatteverkets hemsida.

 

 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • Villkor för ROT-avdrag

  Beställare vill nyttja möjligheten att erhålla skattereduktion för utfört husarbete enligt erhållen faktura. Parterna gör gemensamt bedömningen att arbetet är av den arten att de helt eller delvis utgör arbete, ROT-arbete, som omfattas av dessa regler.

  Enligt de regler som gäller fr.o.m. den 1 januari 2016 ska beställaren faktureras hela beloppet för arbetet och betala hela ersättningen, minskad med ett belopp som motsvarar 30 % av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr (gällande samtliga gjorda avdrag)

  Följande villkor gäller:

  1. Parterna är överens om att fakturamodellen ska användas för detta uppdrag.
  2. Beställaren ska, om så begärs, överlämna meddelandet från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktionen som beställaren tillgodoräknats.
  3. Beställarens försäkrar att han är -helt eller delvis- ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt och uppbär beskattningsbar inkomst i Sverige.
  4. Ohlssons AB redovisar det totala arbetskostnaden enligt erhållen faktura.
  5. Om Skatteverket inte medger, -helt eller delvis- utbetalning till Ohlssons AB ska beställaren omgående betala återstående del av arbetskostnaden. Om betalningen inte görs omgående överlämnas fordran till Visma Collectors inkasso. Administrativ kostnad och ränta kommer debiteras.
 • Villkor för hantering av personuppgifter

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter