Ohlssons miljöansvar

Ordning och reda hela vägen har varit vårt motto ända sedan starten av företaget. Det genomsyrar hela organisationen och är en del i vår strävan mot ett globalt miljöansvar. Alla tänker på detaljerna. 

Här handlar det inte bara om att kunna ratta en lastbil, spaka en grävmaskin eller knappa på ett tangentbord. Det handlar om förtroende, social förmåga och en genuin omsorg om miljön. Ohlssons skiljer sig från många andra företag i branschen. Vi har ett annorlunda tankesätt, vi syns och hörs inom ett stort geografiskt område. Vi har en hypermordern maskinpark, egen serviceverkstad och en modern sorteringsanläggning. Vi har hängivna yrkesmänniskor som klarar allt inom renhållning, entreprenad, transport samt spol- och rörteknik. 

Allt detta utan att vi tummar på miljötänket.

  • Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass.
  • Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och utbildning av samtliga förare i miljöanpassad körning.
  • Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.
  • Vi har sänkt hastigheten för våra bilar för att spara drivmedel och vår miljö samt för att minimera slitaget på bilarna.

Få en mer hållbar vardag du också!

Kolla gärna in vår senaste artikel med 10 tips på hur du kan få en mer hållbar vardag. 

LÄS ARTIKELN HÄR

Vi vill överträffa miljölagstiftningen 

Vi vet att vi har extra höga krav på oss eftersom vår kärnverksamhet är en viktig del i många andra företags miljöåtaganden. Därför har vi också antagit en kraftfull miljöpolicy för vår egen verksamhet. Denna miljöpolicy går lite längre än vad man kan kräva av oss som företag, men vi har valt att ligga i framkant med målet att överträffa gällande lagar, förordningar och bestämmelser. 

Ständig miljöförbättring 

Att verka i harmoni med miljön står högst upp på agendan hos oss på Ohlssons. Miljöfrågorna är integrerade i vårt dagliga arbete. Det gör vår miljöpolicy till ett dynamiskt dokument i ständig förändring. Det faktum att vi är en viktig kugge i andra företags miljöpolicy ger oss en unik möjlighet att med kraft och pondus vara med i en pågående förbättringsprocess i såväl vårt eget, som i andras miljöarbete. 

Vi arbetar i förebyggande syfte

En stor del av vårt miljöarbete, både för oss som företag och för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster vi gör, innebär att vi måste hålla oss uppdaterade på aktuella lagar och förordningar. Vi slår oss gärna för bröstet när det handlar om vårt förebyggande miljöarbete. Vi besitter en miljökunskap som få företag kan ståta med. Detta i kombination med ett kreativt förbättringsarbete, gör att vi konstant flyttar fram positionerna för att kunna hjälpa våra kunder och samarbetspartners i deras miljöarbete. 

ohlssons miljöarbete

Vår faktiska miljöpåverkan

Vi lyder under samma grundläggande miljölagar och förordningar som alla andra företag. Vi ser också, kanske bättre än många andra företag, effekterna av en effektiv och progressiv miljöpolitik och vad vi faktiskt kan göra som enskilt företag. 

Några konkreta exempel är att vi arbetar aktivt för att minska vår bränsleförbrukning och att vår målsättning är att ha en så hög andel fordon av senaste miljöklassning som möjligt. 

Alla samarbetar för en bättre miljö

En av våra medarbetare har som "enda" uppgift att förbättra och kontrollera vårt miljöåtagande avseende våra fordon och maskiner. Han kontrollerar samtliga fordon i vår omfattande fordonspark. Utsläpp kontrolleras, att förarna kör enligt eco-driving med optimal bränsleförbrukning och minimal miljöpåverkan. 

Ohlssons är ett stort företag verksamt inom flera olika segment. Vi har under åren byggt upp en effektiv hantering och insamling av regionens FNI, farligt avfall och industriavfall. Det är för oss en självklarhet att leva som vi lär. Gemensamt för all personal på Ohlssons, oavsett om du sitter bakom en ratt eller ett skrivbord, är omsorgen för miljön. 

Personalens miljöutbildning

Vår viktigaste resurs är humankapitalet i företaget. All personal står bakom vår miljöpolicy och har ett uttalat miljöfokus på hållbar utveckling och kretsloppsaktivitet. Vi ser alla Ohlssonsanställda som ambassadörer för företaget. Om hela företaget andas miljöfokus så måste varje enskild individ också agera trovärdigt i denna roll. Därför bedriver vi en aktiv och kontinuerlig miljöutbildning av all vår personal.