person inspekterar ett avlopp och två lastbilar och en bil

Ohlssons satsar i Stockholm och Mälardalen

Ett nytt kompetent Ohlssons-team finns nu i Stockholm och Mälardalen.

I området är vi behjälpliga med helhetslösningar inom i princip alla slamsugningstjänster, samt:

  • egenkontroll och tömning av oljeavskiljare
  • 5-årsbesiktning av oljeavskiljare
  • tömning av fettavskiljare
  • dagvattenbrunnar
  • certifierad vattenprovtagning
  • septiktankar
  • rengöring av pumpgropar
  • högtrycksspolningar
  • saneringsuppdrag

Kontaktuppgifter: 08-12 80 82 00, ohlssons.mitt@ohlssons.se