Hållbar transport på landsväg

Ohlssons certifierade av Fair Transport

Ohlssons är hållbarhetscertifierade av Fair Transport. Det innebär i praktiken att vi löpande mäter, redovisar och arbetar för minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet samt goda arbetsförhållanden för våra anställda.

Åkerinäringen fyller en viktig funktion i samhället och efterfrågan på transporter förväntas att med tiden  fortsätta öka. Därför har transportföretagen ett stort ansvar när det gäller såväl miljömässig som social hållbarhet.

Just hållbarhet är en stor del av Ohlssons affärsidé. Vi är sedan många år tillbaka ISO-certifierade i miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Certifieringen i Fair Transport är en naturlig fortsättning på hållbarhetsarbetet som är i ständig utveckling.

Fair Transport som är Sveriges hållbarhetscertifiering för godstransporter grundades för att belysa transportsektorns pågående förändringsarbete och bidra till en trygg och långsiktigt hållbar framtid. Certifieringen säkerställer att företag inom åkerinäringen tar sitt ansvar och uppfyller högt uppsatta krav gällande klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. 

För att säkerställa att kraven uppfylls mäter och rapporterar de certifierade företagen regelbundet in verksamhetsdata som redovisas. De redovisade siffrorna genomgår i sin tur en oberoende tredjepartsgranskning. Detta leder i sin tur till att köpare och säljare tillsammans kan skapa en transportnäring som är ansvarsfull, tillförlitlig och långsiktigt hållbar.

I praktiken innebär certifieringen att Ohlssons löpande mäter och redovisar arbetet för minskad klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet samt goda arbetsförhållanden för våra anställda. Vårt hållbarhetsarbete är ett ständigt pågående arbete och vi nöjer oss givetvis inte här.

Läs mer om Fair Transport och vår certifiering

Läs mer om våra certifikat

Sortering av matavfall

Det här behöver du veta om matavfall

I den här artikeln får du veta mer om matavfall och vad som är bra att tänka på när du sorterar.

Man i kostym

Koncernchefen: Hållbar avfallshantering gynnar både miljö och ekonomi

Med hållbarhet som ledstjärna hjälper Ohlssons företag, industrier, kommuner och privatpersoner att bli mer hållbara. Företaget bedriver insamling av avfall i 35 kommuner runtom i Sverige och har målet inställt på att bli den ledande aktören inom renhållning. I en artikel i Dagens Industri berättar Christer Ohlsson, koncernchef, mer.

Fyrfackskärl

Återvinningsgraden av hushållsavfall ökar men stor del sorteras fel

Ny statistik från FTI visar att återvinningsgraden av hushållsförpackningar har ökat från 2020 till 2021. Svenskarna sorterar mer än någonsin, men samtidigt är många förpackningar felsorterade. I den här artikeln berättar vi mer.

Ohlssons 4 Facksbil 5

Tre vanliga myter om återvinning

Det finns många myter om återvinning som inte stämmer. Här är svaren på tre av de vanligaste myterna.

Peter Johansson

Möt Peter Johansson, kranbilsförare

Peter berättar om det bästa med att jobba som kranbilsförare på Ohlssons.

1 1

Gräsrebellen tipsar: Anlägga gräsmatta

Hösten är bästa tiden att anlägga gräsmatta. Oavsett om du väljer att så eller rulla färdigt gräs är hösten bästa tiden för ditt projekt. Under höstmånaderna är marken varm, luften fuktig och fåglarna mätta.

Benny Jeanette Jim

Därför är Osby Sveriges bästa avfallskommun 2022

Osby Kommun har av Avfall Sverige utsetts till årets avfallskommun 2022. I Osby och Östra Göinge är det ÖGRAB som ansvarar för kommunernas renhållningsskyldighet. ÖGRABs entreprenör för avfallsinsamlingen är Ohlssons. I den här artikeln berättar Benny och Jeanette som sköter driften, chauffören Jim och ÖGRABs vd Per om hur man blir Sveriges bästa avfallskommun.

J 1

Möt Landskronas liftdumperdrottning Josefine

Lär känna en av #ohlssonskollegor, Josefine. Hon delar med sig av det bästa med att arbeta som liftdumperchaufför, varför hon valde att söka in på transportgymnasiet och hur det är att vara kvinna i en traditionellt mansdominerad bransch.

Sol

Energieffektiva fastigheter i Märsta

Under 2021 förvärvade Ohlssons energieffektiva fastigheter i Märsta. Fastigheterna rymmer bland annat kontor, garage och verkstäder och har solceller installerade på taken.

DSC065701

Minskat klimatavtryck och optimerat produktionsflöde hos tillverkningsindustri

I den här artikeln berättar vi om en av våra kunder, en tillverkningsindustri som minskade sitt klimatavtryck och optimerade sitt produktionsflöde tack vare en ordentlig genomlysning av avfallsflödet i form av hållbar rådgivning.